Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:47 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Теорема на Паскал Свойства на ъглополовящи

4.7. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и полувписана окръжност \omega, която се допира до AC, BC и k съответно в точките E, D и F.

Да се докаже, че центърът на вписаната окръжност в триъгълник ABC е среда на отсечката EF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM