Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 06 сеп 2015 23:53 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Радикална ос Синусова теорема Тригонометрия

4.7. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека M е средата на дъгата \widehat{AB} от k, несъдържаща C. Нека G е диаметрално противоположната точка на C спрямо k и AG\cap CM=X. Нека k_1 е полувписаната окръжност срещу върха C. Нека GH\: (H\in k_1) е допирателна към k_1.

Да се докаже, че GH=GX.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM