Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:38 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Отношения на отсечки Тригонометрия

4.7. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека k_1 е полувписаната окръжност срещу върха C. Нека k_2 е вписаната окръжност в триъгълник ABC и нека тя се допира до AB в точката Q.

Да се докаже, че \angle APQ=\angle BAC и \angle BPQ=\angle ABC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM