Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:39 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Теорема на Кейси Изразяване на ъгли Отношения на отсечки Синусова теорема Тригонометрия

4.7. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност точка I.

Нека k е произволна окръжност през A и B. Нека k_1 е окръжността, която се допира до AC, BC и вътрешно до дъгата \widehat{AB} от k съответно в точки N, M и X.

Да се докаже, че \angle AXI=\angle IXB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM