Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:40 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Единственост Свойства на ъглополовящи Изразяване на ъгли Подобни триъгълници

4.7.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и вписана окръжност \omega.

Нека k_1 е полувписаната окръжност срещу върха C и нека тя се допира до k в точка K. Нека M\in \widehat{AKB} е произволна. Допирателните от M към \omega пресичат AB в точки E и F.

Да се докаже, че четириъгълникът MEFK е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM