Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:42 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Композиция инверсия и симетрия Инверсия Еднаквост Изогонално спрягане

4.7.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC, с описана окръжност k и вписана окръжност k_1, която се допира до отсечката AB в точка F.

Нека k_2 е външнополувписаната окръжност срещу върха C и нека тя се допира до k в точка D.

Да се докаже, че \angle ACF=\angle BCD.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM