Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:45 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Теорема на Кейси Радикална ос

4.7.17

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD с описана окръжност k. Нека k_1 е окръжността, допираща се вътрешно до k в точка от малката дъга \widehat{AD}, до AC и до BD.

Нека k_1 допира AC в точка F и BD в точка E. Нека k_2 е окръжността, допираща се вътрешно до k в точка от малката дъга \widehat{BC}, до AC и до BD. Нека k_2 допира AC в точка N и BD в точка K. Точка P е средата на EK, а точка Q е средата на NF. Нека T е средата на малката дъга \widehat{CD} и нека M е средата на малката дъга \widehat{AB}.

Да се докаже, че точките T, P, Q и M лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM