Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 02:46 | от раздел 4.7. Допиране до описаната около триъгълник окръжност
Лема на Саваяма Хомотетия Свойства на ъглополовящи Степен на точка Теорема на Талес Вписани четириъгълници Отношения на отсечки Единственост Изразяване на ъгли

4.7.18

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан петоъгълник CYBED с описана окръжност k.

Нека k_1 е окръжността, която се допира до EY, CB в точка N, и вътрешно до k в точка от малката дъга \widehat{CE}. Нека k_2 е окръжността, която се допира до DY, CB в точка M, и вътрешно до k в точка от малката дъга \widehat{BD}. Нека k_3 е окръжността, която се допира до CD, BE и вътрешно до k в точка X от малката дъга \widehat{CB}.

Да се докаже, че четириъгълникът XYNM е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM