Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:00 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Единственост Вписани четириъгълници

4.8.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден триъгълник ABC.

Върху правата AB са избрани точки P и S, като P, A, B и S лежат в този ред върху правата AB и AP=BC и BS=AC. Върху правата BC са избрани точки R и N, като R, B, C и N лежат в този ред върху правата BC и CN=AB и BR=AC. Аналогично, върху правaта CA са избрани точки M и Q, като Q, A, C и M лежат в този ред върху правата CA и CM=AB и AQ=BC.

Да се докаже, че шестоъгълникът MNPQRS е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM