Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:01 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Единственост Вписани четириъгълници

4.8.11

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC, като D, E и F са средите на страните BC, CA и AB съответно, а G е медицентърът на триъгълника.

Да се докаже, че центровете H, I, J, K, L и M на описаните окръжности съответно около \triangle AFG, \triangle AEG, \triangle GDB, \triangle FGB, \triangle GDC и \triangle EGC лежат нa една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM