Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:02 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Единственост Вписани четириъгълници

4.8.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k_1, k_2 и k_3, като е дадено, че k_1 \cap k_2 = \{R, S\}, k_2 \cap k_3 = \{P, Q\} и k_3 \cap k_1 = \{M, N\}.

Нека радикалният им център е точка X. На лъчите XM, XQ и XS са избрани точки A, B и C след M, Q и P съответно. Нека AB \cap k_3 = \{G, H\}, BC \cap k_2 = \{I, J\} и CA \cap k_1 = \{K, L\}.

Да се докаже, че точките H, I, J, K, L и G лежат нa една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM