Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:02 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Допълнително построение Хомотетия Теорема на Талес Степен на точка Подобни триъгълници

4.8.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Окръжност k през A и B пресича страните AC и BC в точки D и E съответно. Нека AD\cap BE = G. Означаваме средите на AB и DE с M и N съответно.

Да се докаже, че описаната окръжност около \triangle MGN се допира до CG.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM