Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:03 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема на Менелай Теорема на Чева Степен на точка Вписани четириъгълници

4.8.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Върху страните AC и BC са построени точки N и M съответно, такива че ABMN е вписан. Нека AM\cap BN=D и CD\cap AB=P. Означаваме с Q средата на отсечката AB.

Да се докаже, че четириъгълникът MNQP е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM