Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:05 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.8.16

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност O.

Нека k е окръжност през точките C и O. Нека k\cap AC=\{C,D\} и k\cap BC=\{C,E\}.

Да се докаже, че ортоцентърът на \triangle DOE лежи на AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM