Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:07 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема на Талес Теорема на Менелай Степен на точка Вписани четириъгълници

4.8.19

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Върху страната AB са построени точки M и N, така че M е между A и N. Построяваме точки K\in AC и L\in BC, за които е изпълнено, че MK\parallel BC и NL\parallel AC. Нека правата LK пресича k в точки P и Q.

Да се докаже, че четириъгълникът MNQP е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM