Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:17 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Полюс и поляра

4.8.22

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с вписана окръжност \omega, която има център точка I.

Нека \omega се допира до AB, BC и CA съответно в точки M, N и P. Нека AB\cap PN=K и CM\cap KN=L.

Да се докаже, че IL\perp KC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM