Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:17 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Вписани четириъгълници

4.8.23

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X във вътрешността му.

Точките M, N и P са проекциите на X върху AB, BC и CA съответно. Нека Q е втората пресечна точка на описната около \triangle MNP окръжност и AB, а правите AB и PN се пресичат в точка T.

Да се докаже, че TX\bot CQ.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM