Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:18 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема Брокар Полюс и поляра

4.8.24&25

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD, който не е трапец и е вписан в окръжност с център точка O.

Нека AC\cap BD=H, AB\cap CD=E и AD\cap BC=F.

Да се докаже, че H е ортоцентърът на \triangle OEF.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM