Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:19 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема на Талес Единственост Изразяване на ъгли Подобни триъгълници

4.8.26

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точка X лежи на отсечката AB. Нека означим с k_1 и k_2 описаните окръжности около \triangle AXC и \triangle BXC съответно. Нека точките E\in AC и F\in BC са такива, че EX\parallel BC и FX\parallel AC. Точката M\in k_1 е такава, че ME\bot AC и M и X лежат в различни полуравнини спрямо правата AC. Точката N\in k_2 е такава, че NF\bot BC и N и X лежат в различни полуравнини спрямо правата BC.

Да се докаже, че \angle MXN=90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM