Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:20 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Допълнително построение Еднаквост Вписани четириъгълници

4.8.27

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC (AC>BC).

Нека D\in AB и DC е допирателна към описаната около триъгълник ABC окръжност. Нека точка B' е симетричната на B спрямо CD. Нека точка C' е симетричната на C спрямо точка D.

Да се докаже, че четириъгълникът AC'B'C е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM