Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:23 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Изогонално спрягане Подобни триъгълници Вписани четириъгълници

4.8.28

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с \angle ACB < 60^{\circ} и център на описаната окръжност точка O.

Точките A' и B' са симетричните на A и B относно BC и AC съответно. Нека C_1 е симетричната точка на O относно правата AB.

Да се докаже, че центърът на описаната окръжност около \triangle B'CA' - точка O', лежи на правата C_1C.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM