Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:25 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Изразяване на ъгли

4.8.30

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D и E лежат на отсечката AB и са такива, че \angle ACD = \angle BCE. Нека F, G, H, I са центровете на описаните окръжности около \triangle ADC, \triangle AEC, \triangle BDC и \triangle BEC съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът EGHI е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM