Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:26 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Подобни триъгълници Степен на точка Вписани четириъгълници

4.8.31

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден триъгълник ABC.

През върха C е построена права l, която е вътрешна за \angle ACB. Правата l_1 е изогонално спрегната на l относно \angle ABC. Нека K и M са проекциите на A и B върху l_{1}, а L и N са проекциите на A и B върху l съответно.

Да се докаже, че точките K, L, M и N лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM