Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:28 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Изразяване на ъгли

4.8.33

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с център A и точкa C извън нея.

Правите CD и CE са допирателни към k, като D, C \in k. Точка B лежи върху k, като B и C са от различни полуравнини спрямо ED. Нека G и H са проекциите на C върху BD и BE съответно. Точките N и M са симетричните на C спрямо точките G и H съответно.

Да се докаже, че MN и DE взаимно се разполовяват.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM