Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:29 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Вписани четириъгълници

4.8.34

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и права DH \parallel AB, D\in AC и H\in BC.

Точка E лежи във вътрешността на \triangle DHC. Означаваме G = EB \cap DH и F = AE \cap DH.

Да се докаже, че CE минава през точка I - втората пресечна точка на окръжностите, описани около \triangle DEG и \triangle FHE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM