Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:30 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема на Паскал Теорема на Дезарг Радикална ос

4.8.36

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Окръжност k минава през A и B и пресича BC и CA в точки D и F съответно. Нека точките J, K \in k, а окръжностите, описани около \triangle FKC и \triangle DJC се пресичат за втори път в точка L.

Да се докаже, че точката M = AJ \cap BK лежи на LC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM