Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:31 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Теорема на Паскал Теорема на Дезарг Радикална ос Единственост

4.8.37

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точка J лежи във вътрешността му. Окръжност k минава през A и B и пресича CA и CB за втори път в точките E и D съответно. Нека JA \cap k = H и JB \cap k = I. Точката F лежи на лъча JC след C. Окръжността, описана около \triangle EIF пресича правата FJ в точките F и G.

Да се докаже, че четириъгълникът DGHF е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM