Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:32 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Радикална ос Степен на точка Вписани четириъгълници

4.8.38

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Нека D и E са средите на страните AC и BC съответно. Имаме, че окръжността с диаметър BD пресича окръжността с диаметър AE в точките H и I.

Да се докаже, че точките H, I и C лежат на една права.

Забележка: В случай, че окръжността с диаметър BD не пресича окръжността с диаметър AE, то C лежи на радикалната им ос.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM