Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:32 | от раздел 4.8. Окръжности в триъгълник
Вписани четириъгълници Степен на точка

4.8.39

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Нека D и E са средите на страните AC и BC съответно. Точка F е петата на височината от C в триъгълник ABC. Имаме, че описаните окръжности около \triangle DFB и \triangle AFE се пресичат в точките F и G.

Ако GF \cap DE = H, то да се докаже, че H е средата на DE.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM