Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:34 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Изогонално спрягане Синусова теорема на Чева Тригонометрия

4.9. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X в равнината му, като тя не лежи на правите, определени от страните на триъгълника.

Да се докаже, че изогонално спрегнатите прави на AX, BX и CX спрямо триъгълник ABC се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM