Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:36 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Чева

4.9. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X във вътрешността му.

Правата AX пресича BC в точка A_1. Аналогично дефинираме точките B_1 и C_1. Симетричната точка на A_1 относно средата на страната BC означаваме с A_2. Аналогично дефинираме точките B_2 и C_2.

Да се докаже, че правите AA_2, BB_2 и CC_2 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM