Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:44 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Дезарг Теорема на Чева Отношения на отсечки

4.9. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D, E и F са избрани така, че \angle BCD = \angle ECA, \angle DBC = \angle ABF и \angle CAE = \angle BAF. Дефинираме точките M = BF \cap CE, N = AF \cap CD и P = AE\cap BD.

Да се докаже, че правите MD, NE и PF се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM