Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:45 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Дезарг Теорема на Чева

4.9.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 и C_2 са избрани върху страните BC, CA и AB съответно, така че да бъдат на равни разстояния от средите на съответните страни. Дефинираме CC_2 \cap BB_1 = D, AA_2 \cap CC_1 = E, BB_2 \cap AA_1 = F, CC_1 \cap BB_2 = M, CC_2 \cap BB_1 = P и CC_2 \cap AA_1 = N.

Да се докаже, че правите MD, NE и PF се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM