Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:50 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Дезарг Теорема на Менелай

4.9.14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките A_1, A_2, B_1, B_2, C_1 и C_2 са избрани върху страните BC, CA и AB съответно, така че да бъдат на равни разстояния от средите на съответните страни. Имаме oще, че A_1B_2 \cap B_1C_2 = E, B_1C_2 \cap A_2C_1 = F и A_2C_1 \cap A_1B_2 = D.

Да се докаже, че правите DA, EB и FC се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM