Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:51 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Чева Лица

4.9.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точки A_1\in BC, B_1\in AC и C_1\in AB.

Тогава правите AA_1,BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка, тогава и само тогава, когато \frac{AC_1}{C_1B}\cdot\frac{BA_1}{A_1C}\cdot\frac{CB_1}{B_1A}=1.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM