Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:53 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Карно Теорема на Питагор Единственост

4.9.16

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точки A_1\in BC, B_1\in AC и C_1\in AB.

Тогава перпендикулярите, издигнати от точките A_1,B_1 и C_1 към страните, на които лежат, се пресичат в една точка, тогава и само тогава, когато AC_1^2+BA_1^2+CB_1^2=C_1B^2+A_1C^2+B_1A^2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM