Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:55 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Карно Теорема на Питагор

4.9.18

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка D във вътрешността му.

На перпендикулярите на D към страните AB, BC и CA са взети точки F, E и G съответно.

Да се докаже, че перпендикулярите от A към GF, от B към FE и от C към GE се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM