Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:55 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Карно

4.9.19

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X вътре в него.

Точките A_1,B_1 и C_1 са проекциите на X върху страните BC, CA и AB съответно. Симетричната точка на A_1 относно средата на страната BC, е A_2. Aналогично дефинираме точките B_2 и C_2.

Да се докаже, че перпендикулярите, издигнати от A_2, B_2 и C_2 към страните, на които лежат тези точки, лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM