Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:56 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Еднаквост Единственост

4.9.20

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X във вътрешността му.

Петите на перпендикулярите от X към страните AB, BC и CA означаваме с D, E и F съответно. Нека описаната около \triangle DEF окръжност пресича AB, BC и CA в точки D', E' и F' съответно.

Да се докаже, че перпендикулярите от D' към AB, от E' към BC и от F' към CA се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM