Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:57 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Теорема на Чева Свойства на ъглополовящи

4.9.21

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X във вътрешността му.

Петите на ъглополовящите на ъглите \angle AXB, \angle BXC и \angle CXA съ съответно точките C_1\in AB, B_1\in AC и A_1\in BC.

Да се докаже, че AA_1,BB_1 и CC_1 се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM