Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:58 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Еднакви триъгълници

4.9.22

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Средите на страните му BC, CA и AB са съответно D, E и F. Нека M, N и P са центровете на вписаните съответно в \triangle AFE, \triangle FBD и \triangle EDC окръжности.

Да се докаже, че DM, EN и FP се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM