Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 03:59 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Тригонометрия Метрични зависимости Теорема на Менелай

4.9.23

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Върху правите BC, CA и AB са избрани точките F и K; E и J; G и D съответно, така че редът на точките върху правите е F - C - B - K, J - A - C - E и D - B - A - G. Също така DB = BC = CE, FC = CA = AG и JA = AB = BK. Нека BE \cap CD = M, FA \cap CG = N и JB \cap AK = P.

Да се докаже, че правите AM, BN и CP се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM