Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:00 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Синусова теорема на Чева Теорема на Талес Тригонометрия

4.9.25

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е шестоъгълникът ABCDEF, такъв че \angle B = \angle E, \angle C = \angle F и \angle A = \angle D.

Да се докаже, че ако точките M, N, P, Q, R и S са средите на AB, BC, CD, DE, EF и FA съответно, то правите MQ, NR и PS се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM