Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:02 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Изразяване на ъгли

4.9.27

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точка X.

Проекциите и симетричните точки на X спрямо BC, CA и AB са съответно D и D', E и E' и F и F'.

Да се докаже, че описаните окръжности около \triangle AF'E', \triangle BF'D', \triangle CE'D и триъгълник ABC се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM