Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:03 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Еднакви триъгълници Синусова теорема Синусова теорема на Чева Тригонометрия Отношения на отсечки

4.9.28

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност точка I.

Перпендикуляри през I са спуснати към страните AB, BC и CA и върху тях са взети точки F, E и D на равни разстояния от точката I.

Да се докаже, че правите AD, BE и CF се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM