Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:05 | от раздел 4.9. Пресичане на елементи на триъгълник в една точка
Отношения на отсечки Тригонометрия

4.9.30

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и произволна точка X, нележаща на правите, определени от страните на триъгълника.

Нека XA \cap k = \{X, A_1\}, XB \cap k = \{X, B_1\} и XC \cap k = \{X, C_1\}.

Ако D, E и F са симетричните точки на X относно BC, CA и AB съответно, да се докаже, че описаните окръжности около \triangle XA_1D, \triangle XB_1E и \triangle XC_1F се пресичат върху k.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM