Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:54 | от раздел 5.1. Успоредници
Теорема на Талес Свойства на ъглополовящи

5.1. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е успоредник ABCD.

Върху отсечките DC и AD са избрани съответно точки E и F, такива че EC=AF. Нека AE\cap CF=P.

Да се докаже, че BP е ъглополовяща на \angle ABC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM