Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:55 | от раздел 5.1. Успоредници
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

5.1. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е успоредник ABCD.

Построени са окръжностите k_1(A;AB) и k_2(C;CB). Нека P\in k_1 е от вътрешността на успоредника. Нека BP\cap k_2=\{B,Q\}.

Да се докаже, че DP=DQ.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM