Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:57 | от раздел 5.1. Успоредници
Изразяване на ъгли Свойства на ъглополовящи Вписани четириъгълници

5.1. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е успоредник ABCD.

Нека AC\cap BD=M. Нека проекциите на точка B върху AD, AC и CD са P, F и E съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът PMFE е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM