Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:58 | от раздел 5.1. Успоредници
Еднакви триъгълници Вписани четириъгълници

5.1. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е ромб ABCD.

Нека P\in BD. Нека правата AP пресича отсечката DC в точка Q. Нека описаната около \triangle ADQ окръжност пресича BD за втори път в точка K.

Да се докаже, че четириъгълникът CQPK е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM